Trapezaki Bay Hotel

Accommodation in Trapezaki

      

Contact Details for Trapezaki Bay Hotel

Tel: +30 26710 31502
Contact: Niko & Sofia
Addr: Trapezaki 28083
Addr: Kefalonia, Greece
moc.letohyabikazepart@ofni :liamE

More Accommodation in Trapezaki with Booking Information